Information

Guldhedens Studiehem ägs av en stiftelse som startades på 50-talet av lärare ur de kristna lärarorganisationerna. De ville att studenthemmet skulle vila på en kristen och ideell grund och erbjuda en varm hemmiljö för studenterna. För att få bo här krävs att man studerar på universitet eller högskola. Man tillsatte en "husfar" som med sin familj skulle bo på Hemmet och på ideell basis ansvara för kristen, social och kurativ verksamhet bland studenterna. Fortfarande finns det en husfarsfamilj boende på hemmet och denna har numera ett antal värdar till sin hjälp för att verka för studenternas trivsel och väl. De boende erbjuds andakter och andra gemensamma aktiviteter både med och utan kristet innehåll. Du behöver absolut inte kalla dig kristen för att bo på Hemmet men du förväntas respektera den kristna grund som Hemmet vilar på.